Pomoc dla uchodźców

Opublikował: | 30 stycznia 2023

Fundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców(CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty psychologiczne „Droga do nowej siebie”. Informacja prasowa Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach Informacja prasowa UA… Czytaj więcej »

INFORMACJA DLA GOSPODARSTW OPALAJĄCYCH BUDYNKI PALIWEM GAZOWYM

Opublikował: | 26 stycznia 2023

Od 1 stycznia b.r weszła w życie ustawa  o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Gospodarstwa domowe mogą  ubiegać się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT jeżeli: – opalają swoje gospodarstwa domowe paliwem gazowym zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, – przeciętny dochód z roku… Czytaj więcej »

PROJEKT DLA OBYWATELI UKRAINY ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE

Opublikował: | 19 grudnia 2022

     Gmina Krzyżanowice realizuje projekt   pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, działanie 9.2 dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.10 usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu… Czytaj więcej »

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Opublikował: | 12 grudnia 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: „Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia… Czytaj więcej »

NABÓR DO PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Opublikował: | 26 maja 2022

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie ogłasza nabór do programu „Korpus wsparcia seniorów”  Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa seniorów poprzez wyposażenie ich w opaskę bezpieczeństwa, która umożliwi tzw. opiekę na odległość.  Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane osoby, które: ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie gminy Krzyżanowice, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem… Czytaj więcej »

Informacja w sprawie 500+

Opublikował: | 18 maja 2022

Informujemy wszystkie osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500 +), że w miesiącu maju b.r Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie wypłacił ostatnie świadczenie dla osób uprawnionych. Począwszy od miesiąca czerwca b.r świadczenie to wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć najpóźniej do końca czerwca wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą… Czytaj więcej »