PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023”

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych w ramach Programu ”Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023.

Dofinansowanie projektu: 100 %

Całkowita wartość projektu: 20 196,00 zł  

Wsparcie finansowe dla beneficjentów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie informuje, że Gmina Krzyżanowice przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Gminę Krzyżanowice i ma za zadanie ułatwić dostęp do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Opieka wytchnieniowa realizowana jest w formie; pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia
  2. ośrodku/placówce wpisanej do rejestru wojewody zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy

Usługi opieki wytchnieniowej są skierowane do osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne i które stale przebywają w domu.

Wsparcie w ramach Programu jest bezpłatne i jest skierowane do mieszkańców gminy Krzyżanowice.

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  • karta zgłoszeniowa 

Wszelkie informacje można też uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworkowie przy ul. Zamkowej 50 , tel. 32 419 63 00.

Załączniki wymagane do wniosku (wniosek do pobrania w załącznikach poniżej):

kopia orzeczenia o niepełnosprawności

⎕ karta zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023