Wycieczka Seniorów Gminy Krzyżanowice

W ramach działalności Klubu „Senior+” w dniu 27.09.2023 r. odbyła się wycieczka do Koszęcina i Radzionkowa, w której wzięli udział Seniorzy Gminy Krzyżanowice.

Plan wycieczki obejmował zwiedzanie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Koszęcinie oraz siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Zaprezentowane kostiumy sceniczne, stroje ludowe i historia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, wywarły ogromne wrażenie na zwiedzających.

Kolejnym przystankiem uczestników wycieczki, było Muzeum Chleba w Radzionkowie, gdzie  Seniorzy wrócili wspomnieniami do czasów dzieciństwa. Siedząc w szkolnych ławkach, z sentymentem słuchali wykładów na temat powstawania muzeum. Nie zabrakło również odważnych, którzy zajęli miejsca honorowe w tzw. „oślich” ławkach, wprowadzając tym samym atmosferę radości i dziecięcej beztroski sprzed „paru” lat. Zwieńczeniem wycieczki była chałka, własnoręcznie wykonana przez każdego uczestnika.

Wycieczka dofinansowana ze środków Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach na zadanie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Dzięki dofinansowaniu zrealizowano wycieczkę integracyjną dla seniorów z Gminy Krzyżanowice.

Koszęcin
Radzionków