Statut

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice

 

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie został nadany uchwałą nr 0007.XVIII.34.2012 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 25 czerwca 2012r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice – tekst jednolity Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie ogłoszony Uchwałą nr XVII/1/2020 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 30 stycznia 2020 r.