POPŻ 2014-2020 PP 2021Plus – efekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków, z terenu województwa śląskiego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023r. – wrzesień 2023r.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykuły spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o łącznej wadze min. 10 kg.
Pomoc żywnościowa trafiła do 200 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Krzyżanowice.
Osobom potrzebującym przekazaliśmy 3 680 kg żywności w formie 400 sztuk paczek żywnościowych.

W ramach POPŻ Podprogram 2021 Plus dla 11 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztat z zakresu edukacji ekonomicznej w ramach działań towarzyszących.