Pomoc dla obywateli Ukrainy – Projekt „Razem z nami” Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

przez | 28 marca 2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – ROPS, uruchomił punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli z terenu Ukrainy z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W załączeniu przesyłamy informację na temat usług świadczonych w punkcie. Zapraszamy do kontaktu. Регіональний центр соціальної політики Сілезького воєводства – ROPS, відкрив центр юридичних послуг та… Czytaj dalej »

Program „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2023

przez | 6 lutego 2023

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych w ramach Programu ”Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2023. Dofinansowanie projektu: 100 % Całkowita wartość projektu: 20 196,00 zł   Wsparcie finansowe dla beneficjentów pochodzi w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie informuje, że Gmina… Czytaj dalej »

Program AOON

przez | 6 lutego 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 – Fundusz Solidarnościowy Gmina Krzyżanowice informuje, że przystąpiła do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023r. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego. Dofinansowanie projektu: 100 % Całkowita wartość projektu: 39 377,00 zł Cel i adresaci Programu: Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” -edycja… Czytaj dalej »

Pomoc dla uchodźców

przez | 30 stycznia 2023

Fundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców(CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty psychologiczne „Droga do nowej siebie”. Informacja prasowa Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach Informacja prasowa UA… Czytaj dalej »

INFORMACJA DLA GOSPODARSTW OPALAJĄCYCH BUDYNKI PALIWEM GAZOWYM

przez | 26 stycznia 2023

Od 1 stycznia b.r weszła w życie ustawa  o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Gospodarstwa domowe mogą  ubiegać się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT jeżeli: – opalają swoje gospodarstwa domowe paliwem gazowym zgłoszonym do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, – przeciętny dochód z roku… Czytaj dalej »

PROJEKT DLA OBYWATELI UKRAINY ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE

przez | 19 grudnia 2022

     Gmina Krzyżanowice realizuje projekt   pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, działanie 9.2 dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.10 usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu… Czytaj dalej »