Opieka Wytchnieniowa – edycja 2024

przez | 8 listopada 2023

Z dniem 30.10.2023 ruszył nabór do Programu resortowego „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Wójt Gminy Krzyżanowice wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach zapraszają osoby które chcą skorzystać z programu do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w godzinach pracy poniedziałek-środa od 07:00 do 15:00, czwartek od 08:00 do 17:00, piątek od 07:00 do 14:00 pod nr telefonu 032 419 6300 do dnia 13.11.2023r.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności; 
  • osobami z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie:
    • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Kluczowym celem programu jest umożliwienie uzyskania przez opiekuna doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie okresowego pobytu w placówce oferującej całodobową opiekę.

Gmina Krzyżanowice planuje realizować Program w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika zgodnie z wytycznymi Programu na rok 2024.

UCZESTNICY PROGRAMU NIE PONOSZĄ ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGĘ OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ.

Informacja nie jest naborem wniosków służy wyłącznie do szacunkowego określenia ilości chętnych do skorzystania z programu na rok 2024.

SZCZEGÓŁOWY INFORMACJE O PROGRAMIE DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.NIEPEŁNOSPRAWNI.GOV.PL