NABÓR DO PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Opublikował: | 26 maja 2022

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie ogłasza nabór do programu „Korpus wsparcia seniorów”  Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa seniorów poprzez wyposażenie ich w opaskę bezpieczeństwa, która umożliwi tzw. opiekę na odległość.  Do udziału
w programie mogą być zakwalifikowane osoby, które:

  • ukończyły 65 lat,
  • zamieszkują na terenie gminy Krzyżanowice,
  • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem z uwagi na stan zdrowia,
  • prowadzący samodzielnie gospodarstwa domowe lub zamieszkujący z rodziną, która nie jest
    w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Osoby chętne do udziału w programie składają następujące dokumenty:

  1. kartę zgłoszeniową
  2. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ( jeśli posiada)
  3. klauzulę RODO

W/w dokumenty można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie ul. Zamkowa 50
w terminie do 15 czerwca b.r  Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do programu. O kwalifikacji do programu decyduje suma uzyskanych punktów  zgodnie z regulaminem  rekrutacji dostępnym w siedzibie OPS, a w przypadku równej ilości punktów  decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie zostaną powiadomieni na piśmie.

Karta zgłoszeniowa – Korpus wsparcia