Zaproszenie do składania ofert cenowych

przez | 12 grudnia 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: „Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Zaproszenie do składania ofert: Dożywianie dzieci w szkołach i osób dorosłych na terenie Gminy Krzyżanowice w roku 2023

http://ops.krzyzanowice.pl/wp-content/uploads/2022/12/Zaproszenie-do-składania-ofert-na-dożywianie-na-2023-rok.pdf