PROJEKT DLA OBYWATELI UKRAINY ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY KRZYŻANOWICE

Opublikował: | 19 grudnia 2022

 

 

 Gmina Krzyżanowice realizuje projekt   pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach IX osi priorytetowej Włączenie społeczne, działanie 9.2 dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.10 usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- tryb nadzwyczajny

Projekt realizowany jest na terenie gminy Krzyżanowice w okresie od 01.07.2022 do 31.05.2023 i skierowany jest do obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, zamieszkujących obecnie na terenie gminy Krzyżanowice. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania w/w rodzin, poznanie walorów kultury, tradycji a także ich integrację ze społecznością lokalną.