Wnioski do pobrania

Wnioski do pobrania

Świadczenia rodzinne

I. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

 1.  Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 2.  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
 7. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

II. Zasiłek pielęgnacyjny

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

III. Specjalny zasiłek opiekuńczy

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

IV. Świadczenie pielęgnacyjne

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

V. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (…)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)

VI. Świadczenie rodzicielskie

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie wychowawcze

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2019/2021
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2019/2021
 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2021/2022
 4. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 2021/2022

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach (…) innych niż dochody podlegające opodatkowaniu (…)
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni (…)
 5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów
 6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny
 7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Zasiłek dla opiekuna

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (świadczenie „Za życiem”)

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (świadczenie „Za życiem”)

Świadczenie „Dobry start”

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”
 2. Załącznik do wniosku

Karta Dużej Rodziny

 1. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu
 2. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej
 3. Informacja o osobach mogących wyświetlać kartę w formie elektronicznej

Stypendia i pomoc materialna dla uczniów

 

Pozostałe druki do pobrania

 1. Oświadczenie zgodnie z art. 75 ust. 2 KPA
 2. Oświadczenia na potrzeby koordynacji

 

 

Wzory wniosków pochodzą ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina