Zaproszenie do składania ofert cenowych

Opublikował: | 10 grudnia 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z s/w Tworkowie w ramach prowadzonej procedury przetargowej objętej regulaminem wewnętrznym dla zamówień nie przekraczających 30 tys. euro, zaprasza do składania oferty cenowej na zadanie: „Prowadzenie zajęć ruchowych (fitness, pilates, callanetics, joga, zumba, zajęcia rekreacyjno- rehabilitacyjne itp.) dla członków Klubu Senior+ Gminy Krzyżanowice w roku 2022” w zakresie zgodnym z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.

Zaproszenie do składania ofert – Prowadzenie zajęć ruchowych