Nowy okres świadczeniowy 500 plus

Opublikował: | 22 stycznia 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500 +) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane począwszy od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną (platforma ePUAP, Emp@tia, bankowość internetowa), natomiast w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021 r.

Dalsze terminy: – wnioski złożone od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca b.r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 31 sierpnia b.r.
– wnioski złożone od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca b.r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 30 września b.r.
– wnioski złożone od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia b.r. – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do dnia 31 października b.r.

Przypominamy, iż bieżący okres świadczeniowy (2019/2021) kończy się z dniem 31.05.2021 r.