Niebieska Linia

Niebieska Linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia ” powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze, w tym:

  • pomoc psychologiczna,
  • pomoc prawna,
  • ogólnopolska poradnia mailowa,
  • ogólnopolska poradnia telefoniczna,
  • ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych, itp.

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: pogotowie@niebieskalinia.pl

„Niebieska Linia” tel. 0-801-12-00-02  (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 22.00, w niedziele i święta w godzinach 8.00 – 16.00),

Dyżur Prawny „Niebieskiej Linii” tel. (022) 666 28 50  (linia płatna, czynna w poniedziałek  i wtorek w godzinach 17.00 – 21.00),

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Policyjny Telefon Zaufania tel.0-800-120 226 (linia bezpłatna, czynna codziennie w godzinach od 13.00 do 21.00, od godz. 21.00 do 13.00 włączony jest automat informujący o godzinach funkcjonowania telefonu).