Gdzie szukać pomocy?

Gdzie szukać pomocy?

 

Instytucje i organizacje działające na terenie Gminy Krzyżanowice oraz powiatu Raciborskiego, do których można się zwracać o pomoc:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie
ul. Zamkowa 50 ,47-451 Tworków
tel.: (32)419-63-00

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzyżanowicach
ul.Główna 5, 47-450 Krzyżanowice, pok. nr 24
tel.: (
32) 419-40-50

3. Komisariat Policji w Krzyżanowicach
ul. Tworkowska 10, 47-450 Krzyżanowice
tel.: (32) 467-66-12, (32) 459-42-55

4. Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu
ul.Bosacka 42, 47-400 Racibórz
tel.: (32)459-42-00

5. Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Nowa 29, 47-400 Racibórz
tel.: (32)459-46-50z

6. Poradnia Psychologiczno-Pegadogiczna w Raciborzu
ul.Jana 14, 47-400 Racibórz
tel.: (32)415-35-47

7. Hotel dla Ofiar Przemocy Domowej i Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA”
ul.Sempołowskiej 5, 47-400 Racibórz
tel.: (32)417-58-54

8. Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego „PERSONA”
ul.Karola Miarki 7/1, 47-400 Racibórz
tel.: (32)414-96-90
 

9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Raciborzu
ul.Karola Miarki 7/1, 47-400 Racibórz
tel.: 722-304-453, 603-300-904

10. Prokuratura Rejonowa w Raciborzu
ul.Bukowa 1, 47-400 Racibórz
tel.: (32)415-28-27