Tag Archives: terminy

Stypendia szkolne 2019/2020

Opublikował: | 8 sierpnia 2019

Stypendia szkolne 2019/2020   Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2019/2020 – stypendia szkolne O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają warunki: miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł, (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12. 03. 2004 r. o… Czytaj więcej »

Wnioski w formie papierowej

Opublikował: | 1 sierpnia 2019

Wnioski w formie papierowej Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski w formie papierowej o: Świadczenie wychowawcze (500+), Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł, Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Obok formy papierowej wnioski można składać w od lipca w… Czytaj więcej »

Dobry start – ostatnia szansa na złożenie wniosku!

Opublikował: | 23 listopada 2018

Dobry start – ostatnia szansa na złożenie wniosku! Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie przypomina, iż wniosek o świadczenie „Dobry start” można złożyć do końca listopada 2018r. Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie… Czytaj więcej »

Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Opublikował: | 23 listopada 2018

Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami Od 1 listopada rozpoczął się nowy okres zasiłkowy 2018/2019. Przyjmowanie wniosków o zasiłek rodzinny zaczęło się już w lipcu br. Wnioski o wskazane świadczenie można złożyć w każdej chwili, jednakże na wypłatę  zasiłku z wyrównaniem od listopada mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek najpóźniej do końca listopada. Prawo do zasiłku… Czytaj więcej »

Wnioski na świadczenia wychowawcze (500 plus)

Opublikował: | 29 października 2018

Wnioski na świadczenia wychowawcze (500 plus) Od 1 października rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus”. Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) zaczęło się już w lipcu br. Cały czas można złożyć wniosek, jednak na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej… Czytaj więcej »