Category Archives: POPŻ

POPŻ Podprogram 2019 – efekty

Opublikował: | 12 listopada 2020

PODPROGRAM 2019 – efekty Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie, ul. Zamkowa 50, (województwo śląskie) przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków… Czytaj więcej »

Dystrybucja żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019

Opublikował: | 28 stycznia 2020

Dystrybucja żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie, ul, Zamkowa 50 zajmuje się dystrybucją żywności w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej FEAD, Aktualnie rozpoczyna się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2019. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny… Czytaj więcej »

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODPROGRAM 2018

Opublikował: | 19 lipca 2019

PODPROGRAM 2018 – efekty Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie, ul. Zamkowa 50, przy współpracy z Bankiem Żywności w Chorzowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,  Podprogram 2018, współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie … Czytaj więcej »

Dystrybucja żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018

Opublikował: | 23 października 2018

Dystrybucja żywności w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie, ul, Zamkowa 50 zajmuje się dystrybucją żywności w ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej FEAD, Aktualnie rozpoczyna się kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2018. Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny… Czytaj więcej »