Author Archives: Administrator

NABÓR DO PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”

Opublikował: | 26 maja 2022

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie ogłasza nabór do programu „Korpus wsparcia seniorów”  Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa seniorów poprzez wyposażenie ich w opaskę bezpieczeństwa, która umożliwi tzw. opiekę na odległość.  Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane osoby, które: ukończyły 65 lat, zamieszkują na terenie gminy Krzyżanowice, mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem… Czytaj więcej »

Informacja w sprawie 500+

Opublikował: | 18 maja 2022

Informujemy wszystkie osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500 +), że w miesiącu maju b.r Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie wypłacił ostatnie świadczenie dla osób uprawnionych. Począwszy od miesiąca czerwca b.r świadczenie to wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć najpóźniej do końca czerwca wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą… Czytaj więcej »

Uwaga! Ważna informacja spr. odpadów komunalnych dla osób, które przyjęły Uchodźców

Opublikował: | 14 kwietnia 2022

Mając na względzie obowiązujące przepisy przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy i z tego tytułu pobierają świadczenie w wysokości 40,00zł dziennie za osobę mają obowiązek zaktualizować deklarację na odpady komunalne,  zgłosić aktualną liczbę osób zamieszkujących pod danym adresem i ponosić stosowną opłatę za zwiększoną liczbę osób w gospodarstwie. Druk… Czytaj więcej »

Uwaga! Ważna informacja spr. odpadów komunalnych dla osób, które przyjęły Uchodźców

Opublikował: | 14 kwietnia 2022

Mając na względzie obowiązujące przepisy przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy i z tego tytułu pobierają świadczenie w wysokości 40,00zł dziennie za osobę mają obowiązek zaktualizować deklarację na odpady komunalne,  zgłosić aktualną liczbę osób zamieszkujących pod danym adresem i ponosić stosowną opłatę za zwiększoną liczbę osób w gospodarstwie. Druk… Czytaj więcej »

Pomoc dla mieszkańców którzy przyjęli obywateli Ukrainy

Opublikował: | 12 kwietnia 2022

Informuje się wszystkich mieszkańców gminy Krzyżanowice, którzy przyjęli osoby z Ukrainy, że można składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje w wysokości 40 zł na dzień za osobę i wypłacane jest z dołu za faktyczny okres pobytu w/w osób, przez okres maksymalnie 60 dni. Wnioski o… Czytaj więcej »

Świadczenia z pomocy społecznej

Opublikował: | 12 kwietnia 2022

 ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE OBYWATELOM UKRAINY Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego i mają już nadany numer pesel mogą ubiegać się o następujące świadczenia: jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu na okres 60 dni świadczenia rodzinne. W/w świadczenia przyznawane jest po spełnieniu kryterium… Czytaj więcej »

POMOC DLA UKRAINY – pomoc finansowa

Opublikował: | 12 kwietnia 2022

Pomoc finasowa dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą przebywać na terenie gminy Krzyżanowice Gmina Krzyżanowice utworzyła specjalne konto, na które można dokonywać wpłat pieniężnych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki zostaną w całości przeznaczone na niezbędne potrzeby oraz pomoc dla tych osób Osobom które chcą wesprzeć ten formę pomocy już teraz serdecznie dziękujemy za ofiarność,… Czytaj więcej »