DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Opublikował: | 27 września 2022

Mieszkańcy gminy Krzyżanowice, którzy opalają swoje domy peletem, drewnem kawałkowym, olejem opałowym lub gazem LPG mogą składać wnioski o wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych. Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których źródło ciepła zostało zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeden dodatek przysługuje na jeden adres.
Dodatek nie przysługuje osobom objętych pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o dodatek węglowy.
Wnioski o w/w świadczenia składać można w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie ul. Zamkowa 50 lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP opatrzone podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym w terminie do 30 listopada b.r
Wniosek o wypłatę dodatku dostępny jest poniżej
Wniosek – DOCX
Wniosek – PDF