OGŁOSZENIE – DODATEK WĘGLOWY

Opublikował: | 12 sierpnia 2022

 

Informuje się wszystkich mieszkańców gminy Krzyżanowice, że od dnia 12 sierpnia b.r weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe ( kocioł na węgiel, piec kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy itp.) wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł.  Wnioski
o wypłatę dodatku można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie
ul. Zamkowa 50 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( ePUAP ) opatrznej podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym w terminie do 30 listopada b.r

Wniosek do pobrania: Wniosek o dodatek węglowy

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego dostępne są na stronie internetowej www.ops.krzyzanowice.pl