Informacja w sprawie 500+

Opublikował: | 18 maja 2022

Informujemy wszystkie osoby pobierające świadczenie wychowawcze (500 +), że w miesiącu maju b.r Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z/s w Tworkowie wypłacił ostatnie świadczenie dla osób uprawnionych. Począwszy od miesiąca czerwca b.r świadczenie to wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć najpóźniej do końca czerwca wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą platformy PUE ZUS, Emp@tia lub bankowości elektronicznej celem uzyskania ciągłości wypłat tego świadczenia.