Uwaga! Ważna informacja spr. odpadów komunalnych dla osób, które przyjęły Uchodźców

Opublikował: | 14 kwietnia 2022

Mając na względzie obowiązujące przepisy przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy i z tego tytułu pobierają świadczenie w wysokości 40,00zł dziennie za osobę mają obowiązek zaktualizować deklarację na odpady komunalne,  zgłosić aktualną liczbę osób zamieszkujących pod danym adresem i ponosić stosowną opłatę za zwiększoną liczbę osób w gospodarstwie.

Druk deklaracji można pobrać pod komunikatem lub w Urzędzie Gminy Krzyżanowice przy ul. Główna 5 w pokoju 3,4.

 https://www.krzyzanowice.pl/files/deklaracja-2021-odpady-komunalne-.doc