Świadczenia z pomocy społecznej

Opublikował: | 12 kwietnia 2022

 ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJĄCE OBYWATELOM UKRAINY

Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego i mają już nadany numer pesel mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

  • jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę
  • pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu na okres 60 dni
  • świadczenia rodzinne. W/w świadczenia przyznawane jest po spełnieniu kryterium dochodowego 674 zł netto na osobę w rodzinie

wnioski o w/w świadczenia można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społeczne
w Tworkowie ul. Zamkowa 50

Ponadto wszystkie osoby posiadające dzieci do lat 18 mogą składać wnioski o świadczenie wychowawcze tj. 500+ wyłącznie w formie elektronicznej. Wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.

Ponadto osoby, które potrzebują pomocy w formie ubrań, żywności, podstawowych środków czystości, zabawek dla dzieci mogą zgłosić się do OPS.