Pomoc dla mieszkańców którzy przyjęli obywateli Ukrainy

Opublikował: | 12 kwietnia 2022

Informuje się wszystkich mieszkańców gminy Krzyżanowice, którzy przyjęli osoby z Ukrainy, że można składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie przysługuje w wysokości 40 zł na dzień za osobę i wypłacane jest z dołu za faktyczny okres pobytu w/w osób, przez okres maksymalnie 60 dni. Wnioski o wypłatę w/w świadczenia można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie ul. Zamkowa 50