Materiały na temat legalizacji pobytu w Polsce obywateli Ukrainy / Помощь для граждан Украины

Opublikował: | 2 marca 2022

Podajemy poniżej informacje zgodne z wytycznymi Ministerstwa dotyczące legalizacji pobytu na terenie RP obywateli Ukrainy:

1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
3. W punkcie recepcyjnym:
otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Więcej szczegółów znajdą Państwo: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

Помощь для граждан Украины
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

1. Если Bы бежите от вооруженного конфликта в Украине, Bас допустят в Польшу.

2. Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.

3. B пункте приема:

Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше,
мы предоставим Bам временное жилье в Польше,
Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-ru

INFORMATION FOR UKRAINIAN NATIONALS

1. If you are escaping from the armed conflict in Ukraine, you will be admitted to Poland.

2. If you do not have a place of stay in Poland, go to the nearest reception point.

3. At the reception point:

you will receive more detailed information about your stay in Poland,
we will provide you with temporary accommodation in Poland,
you will receive a hot meal, drink, basic medical assistance and a place to rest.

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina-en