Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

Opublikował: | 29 czerwca 2020

W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym informuję, że od dnia 1 lipca b.r można składać wnioski o następujące świadczenia:

  • Świadczenia rodzinne

  • Fundusz alimentacyjny

  • Świadczenie „Dobry Start” tzw. 300 +.

Wnioski składać można wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, Empatia oraz za pomocą bankowości internetowej.

Wnioski w formie papierowej składać będzie można od dnia 1 sierpnia w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworkowie lub pocztą.

Wnioski o w/w świadczenia dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej lub w siedzibie jednostki.

W przypadku ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy podwyższeniu ulega kryterium dochodowe do 900,00 zł na członka rodziny. W pozostałych świadczeniach kryterium dochodowe pozostaje bez zmian.