Telefon dla Seniora – SENIOR-FON

Opublikował: | 9 kwietnia 2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 marca 2020r. Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę skierowaną do Seniorów Mieszkańców Województwa Śląskiego – Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

SENIOR-FON  32 506 56 40 spełnia dwie funkcje:

-FUNKCJA nr 1 – TERAPEUTYCZNA, wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa. W tym trudnym czasie, osamotnienie seniorów, czasami brak wsparcia, czasem bezsilność, dają się we znaki, tej jakże narażonej na niebezpieczeństwo grupie społecznej.

-FUNKCJA nr 2 – INTERWENCYJNA, gdzie na infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym (powiadomią miejscowe służby, sprawdzą ścieżkę pomocy, zainteresują organizacje pozarządowe, inne według rozeznanej sytuacji).

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.