Dobry start – ostatnia szansa na złożenie wniosku!

Opublikował: | 25 listopada 2019

Dobry start – ostatnia szansa na złożenie wniosku!

Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie przypomina, iż wniosek o świadczenie „Dobry start” można złożyć do końca listopada 2019r.

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Krzyżanowice z siedzibą w Tworkowie lub przesłać go pocztą.Wniosek można również złożyć online.